Bạn đang tìm kiếm cho bản thân một lộ trình đúng đắn, rèn luyện bài bản và có môi trường phát triển phù hợp...

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
LIÊN HIỆP KHOA HỌC DOANH NHÂN VIỆT NAM

Trung Tâm Huấn luyện kỹ năng Thế hệ trẻ mang trong mình sứ mệnh làm sao tạo môi trường giúp Doanh nghiệp và Bạn trẻ gần nhau hơn bởi những việc làm thật, các em sinh viên được rèn luyện thật từ những chuyên gia thực chiến, hành động thật.

” BẠN SINH RA LÀ MỘT BẢN THỂ, VÀ ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO “ THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI

KHÓA HUẤN LUYỆN

ĐỐI TÁC GIÁO DỤC