tải BÁO CÁO MẪU:
NÂNG CAO NĂNG LỰC – DẪN LỐI THÀNH CÔNG

trị giá 5.000.000 đồng

Báo cáo bao gồm 

1. Bài Tự đánh giá – ĐỊNH VỊ BẢN THÂN bao gồm Bộ câu hỏi: Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi cần làm gì?

2. Bài Báo cáo Sinh trắc học vân tay về TỐ CHẤT THIÊN BẨM.

3. Bài Báo cáo NÂNG CAO NĂNG LỰC bao gồm: Test Tính cách MBTI, Test Holland – Ngôn ngữ yêu thương

4. Phương pháp Đặt mục tiêu Làm chủ cuộc đời: TỰ MỞ CÁNH CỬA BẢN THÂN

5. TƯ VẤN ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA TRUNG TÂM