KHÓA HỌC VIDEO MARKETING 2021

Khóa học VIDEO MARKETING dành cho Marketer. Học viên thực hành lên kịch bản video quảng cáo, quy trình xây dựng video, marketing video… Tạo video cho chính mô hình kinh doanh của mình hoặc sáng tạo ra những clips nhằm kiếm thu nhập trên Youtube. Chương trình giảng dạy bởi chuyên gia giàu kinh nghiệp với case study thực tế kết hợp “thủ thuật” tăng traffic khi đưa clips lên mạng.

Đối tượng học viên

các khoá đào tạo


Khoá Basic – Khoá Cơ Bản

1.000.000/Học viên
2 buổi (1 lý thuyết, 1 thực hành)


 • Giải đáp về video, video Marketing
 • Chuyển content chữ/hình thành video content
 • Các bước để tạo ra video thu hút người xem
 • Xây dựng nội dung Video Marketing
 • Quy trình để thực hiện một video
 • Công cụ sản xuất Video Marketing

 


Khoá ADVANCE – Khoá Nâng Cao

3.000.000/Học viên
2 buổi(1 lý thuyết, 1 thực hành)


 • Những kĩ thuật quay, dựng phim cơ bản.
 • Lựa chọn ý tưởng, kịch bản muốn thể hiện và lập kịch bản.
 • Cập nhật những xu hướng Video Marketing mới nhất hiện nay.
 • Thành thạo những phần mềm hữu ích để dựng Video Marketing.
 • Công thức cho Video Marketing và các thủ thuật.

 


VISUAL STORYTELLING –
Khoá huấn luyện nâng cao tay nghề

10.000.000/Học viên
Chuyên gia trực tiếp hướng dẫn trong 8 tuần


 • Kiến thức chuyên sâu về làm video (ý tưởng, kịch bản, quay, dựng).
 • Kiến thức và tư duy về Visual Storytelling, hiểu được tại sao nên áp dụng Visual Storytelling ngay và luôn.
 • Quy trình tạo nên những câu chuyện hấp dẫn và phương pháp lựa chọn Visual phù hợp, truyền tải được thông điệp mà nội dung câu chuyện đề cập

 

Chuyên gia huấn luyện

NHẬP THÔNG TIN TẠI ĐÂY