Brave – Thế hệ trẻ

✔️ Câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Thế Hệ Trẻ của Liên Hiệp Khoa học Doanh Nhân Việt nam.

✔️ Với slogan I’m Young – I’m Brave chúng tôi tự tin cùng nhau xây dựng một môi trường gắn kết tất cả sinh viên các trường đại học để tạo ra ngôi nhà chung hướng tới phát triển và hoàn thiện kỹ năng mềm cũng như kỹ năng sống.

✔️ Ở đây chúng ta không chỉ gặp gỡ mà còn cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động training kỹ năng, đêm nhạc, team building và các hoạt động khác mang ý nghĩa trau dồi kỹ năng.

TẦM NHÌN

✔️ Trở thành CLB lớn nhất quy tụ toàn bộ sinh viên TP.HCM.

✔️ Giúp sinh viên có sân chơi ý nghĩa và môi trường cải thiện kỹ năng cá nhân.

SỨ MỆNH

✔️ Tạo sân chơi lành mạnh và đa dạng cho toàn bộ sinh viên TP.HCM.

✔️ Tạo môi trường thân thiện nhằm kết nối lực lượng sinh viên tạo ra các giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

✔️ Là nơi kết nối sinh viên với các doanh nghiệp để sinh viên có thể hiểu hơn về môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

✔️ Người trẻ kết nối thật.

✔️ Người trẻ kiến tạo thế giới thật.

✔️ Người trẻ hành động thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.