CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN PHẠM TẤN THÔNG

Ông Phạm Tấn Thông – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty VBI / Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ & Tin học TPHCM

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN

Hướng dẫn các bộ môn:

 • Quan hệ công chúng
 • Quản trị Marketing căn bản
 • Kỹ năng nói trước công chúng
 • Văn hóa Doanh nghiệp
 • Kỹ năng Đàm phán trong kinh doanh
 • Quản trị sự kiện
 • Truyền thông Doanh nghiệp
 • Quản trị khủng hoảng

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

 • 2013 đến nay, là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Ngoại ngữ & Tin học Tp. Hồ Chí Minh ( HUFLIT ) Khoa Quan hệ Quốc tế.
 • 2010 – 2013 : Trưởng Bộ phận Truyền thông Đối ngoại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa.
 • 2008 – 2010 : Trưởng Bộ phận Thương hiệu và Quan hệ công chúng Nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp L’Occitane en Provence – Pháp.
 • 2007 – 2008 : Chuyên viên Quan hệ truyền thông ( Public Relations ) Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bây Tân Sơn Nhất – SASCO.
 • Thành tích Giảng viên xuất sắc trong công tác giảng dạy và công tác nghiên cứu khoa học của kHoa Quan hệ Quốc Tế.