CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN TRANG ĐẶNG

Bà Trang Đặng – Phó Tổng giám đốc CenGroup

KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH & HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ

  • Phó Giám đốc điều hành công ty TNHH mô hình kiến trúc Phương Nam.
  • Giám đốc Marketing công ty cổ phần BĐS Phát Đạt.
  • Phó Giám đốc Marketing Thương hiệu Tập Đoàn Đất Xanh ( 2016 – 2018).
  • Giám đốc chi nhánh công ty Ngọc Trai Longbeach tại Nha Trang ( 2014 – 2016).