MENTORING

ĐIỆN THOẠI

0944 400 607

EMAIL

trucht@ivntalent.edu.vn

NGHỀ NGHIỆP

TRIẾT LÝ SỐNG

HUỲNH THANH TRÚC

CHUYÊN GIA

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CÁC MỐC THỜI GIAN

LĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP