MENTORING

ĐIỆN THOẠI

0903 255 525

EMAIL

phunp@apex.vn

NGHỀ NGHIỆP

TRIẾT LÝ SỐNG

NGUYỄN PHONG PHÚ

THẠC SĨ

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CÁC MỐC THỜI GIAN

LĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP