MENTORING

ĐIỆN THOẠI

0903 670 001

EMAIL

phammin2910@gmail.com

NGHỀ NGHIỆP

TRIẾT LÝ SỐNG

PHẠM MIN

THẠC SĨ

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CÁC MỐC THỜI GIAN

LĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP