MENTORING

ĐIỆN THOẠI

0909 066 319

EMAIL

phantan37@gmail.com

NGHỀ NGHIỆP

TRIẾT LÝ SỐNG

PHAN QUỐC TẤN

TIẾN SĨ

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CÁC MỐC THỜI GIAN

LĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP