MENTORING
ENFP – NGƯỜI NHÌN XA TRÔNG RỘNG

ENTP (Extrovert, Intuitive, Thinker, Perceiver)

THE VISIONARIES – NGƯỜI NHÌN XA TRÔNG RỘNG

  • Thông minh và có năng lực
  • Linh hoạt và phong phú
  • Tư duy logic; Sáng tạo
  • Không thích những công việc chi tiết mang tính lặp lại
  • Có khả năng thấu hiểu các lý thuyết và khái niệm
  • Có kỹ năng cá nhân tốt
  • Thích giao tiếp với người khác
  • Yêu thích kiến thức
  • Không thích bị kiểm soát bởi người khác
  • Nhiệt tình và tràn đầy năng lượng
  • Thích thú với việc đưa ra những ý tưởng và lý thuyết mới
  • Diễn viên
  • Kỹ sư
  • Nhà kinh doanh
  • Nhà báo/ nhà văn
  • Thẩm phán
  • Nhạc sĩ
  • Chuyên viên marketing
  • Nhà khoa học
  • Nhà tâm lý học; chuyên viên tư vấn
  • Chính trị gia
  • Lập trình viên
  • Nhà thiết kế
  • Đại diện bán hàng
  • Nhiếp ảnh gia
  • Đạo diễn/nhà sản xuất phim
  • Chuyên viên PR