MENTORING
ESFJ - NGƯỜI CHĂM SÓC

ESFJ (Extrovert, Sensor, Feeler, Judger)

THE CAREGIVERS – NGƯỜI CHĂM SÓC

  • Giàu lòng nhân ái và cảm thông
  • Thích nói chuyện và trung thành
  • Thích giao tiếp với mọi người
  • Cần sự hòa hợp trong cuộc sống
  • Thích giúp đỡ người khác và làm tốt những công việc có ích cho xã hội
  • Thực tế và sống thiên về hiện tại
  • Có thể làm được những công việc mang tính lặp đi lặp lại
  • Thích tính ngăn nắp, gọn gàng
  • Giáo viên
  • Y tá
  • Trông trẻ
  • Tư vấn
  • Kế toán
  • NV hành chính/Lễ tân/ thư ký
  • Quản lý văn phòng, khách sạn, nhà hàng
  • NV hoạt động xã hội
  • Quản trị nhân sự
  • Đầu bếp
  • HLV thể dục thẩm mỹ
  • Đại diện dịch vụ khách hàng
  • Thợ làm tóc
  • Kinh doanh nhỏ, cửa hàng bán lẻ