MENTORING
ESTP - NGƯỜI NĂNG ĐỘNG

ESTP (Extrovert, Sensor, Thinker, Perceiver) THE DOERS – NGƯỜI NĂNG ĐỘNG

  • Có khả năng giải quyết vấn đề ngay tức khắc
  • Sống vô tư, ít lo lắng và tận hưởng cuộc sống
  • Yêu thích thể thao, cơ khí máy móc
  • Linh động, có tính thích ứng cao và giỏi chịu đựng
  • Không thích lý thuyết trừu tượng nếu không thấy được ở chúng những ứng dụng thực tiễn
  • Giỏi cư xử với những người xung quanh
  • Thích phiêu lưu mạo hiểm
  • Thích bắt đầu nhưng thường không theo đến cùng
  • Ít khi lên kế hoạch hành động, thường làm tới đâu hay tới đó
  • Kiểm toán viên
  • Diễn viên hài
  • Chuyên viên marketing
  • Nhà kinh doanh
  • NV bán hàng
  • Thợ thủ công
  • Kỹ sư
  • Thợ mộc
  • Cảnh sát
  • Phi công
  • NV an ninh
  • Lái xe
  • Bồi bàn
  • Phóng viên