GIỚI THIỆU TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG THẾ HỆ TRẺ

  Chúng tôi thành lập dưới giấy phép của Liên hiệp Khoa học Doanh Nhân Việt Nam – Bộ Khoa Học Công nghệ 1.10.2015, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

THỰC TRẠNG

Sinh viên đang thiếu hụt nhiều về kỹ năng mềm, môi trường trải nghiệm, môi trường ứng dụng kỹ năng vào nghiệp vụ, …. Doanh nghiệp đang cần nguồn nhân lực trẻ năng động, chất lượng, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc hiện tại

 Lộ trình phát triển toàn diện các bạn sinh viên, đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp 

Đội ngũ chuyên gia chất lượng – thực chiến 

 

Dự án hoạt động của chúng tôi