MENTORING
INTJ - NHÀ KHOA HỌC

INTJ (Introvert, Intuitive, Thinker, Judger) THE SCIENTISTS – NHÀ KHOA HỌC

  • Tràn đầy ý tưởng và thường được thúc đẩy để theo đuổi những ý tưởng đó
  • Có khả năng xử lý những lý thuyết/mô hình phúc tạp
  • Tính cách mang tính chiến lược cao
  • Hướng tới tương lai
  • Ít chú ý đến tiểu tiết, thường nhìn vào bức tranh tổng thể
  • Đa nghi, hay chỉ trích, tự lập và quyết đoán
  • Rất logic và thường tư duy lý trí
  • Sáng tạo và mang tính cách tân
  • Yêu thích trí tuệ, năng lực và kiến thức
  • Thích làm việc một mình
  • Nhà khoa học
  • Kỹ sư, CNTT, lập trình viên
  • Kỹ sư thiết kế, nhà thiết kế
  • Giảng viên
  • Chuyên viên chiến lược
  • Quản lý doanh nghiệp
  • Thẩm phán
  • Luật sư
  • Nha sĩ, bác sĩ
  • Nhà tâm lý học
  • Nhà nghiên cứu