MENTORING
ISFJ - NGƯỜI CHĂM NOM

ISFJ (Introvert, Sensor, Feeler, Judger) THE NURTURERS – NGƯỜI CHĂM NOM

  • Trầm lặng, tử tế, quan tâm và thân thiện
  • Cần nhiều không gian riêng tư để suy nghĩ
  • Thích cuộc sống bình lặng
  • Yêu thích lịch sử, truyền thống và trung thành
  • Thực tế và không thích các lý thuyết trừu tượng
  • Kiên trì trong công việc
  • Có khiếu thẩm mỹ
  • Rất quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh
  • Cố gắng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp và hòa hợp
  • Kế toán-kiểm toán
  • Diễn viên
  • Nhà thiết kế thời trang
  • Chuyên gia kinh tế
  • Chuyên viên nhân sự
  • Tâm lý học
  • Nhà văn; Biên tập viên
  • Y tá
  • Thủ thư
  • NV hoạt động XH
  • Giáo viên các cấp
  • Đại diện dịch vụ khách hàng
  • Chuyên gia dinh dưỡng
  • Nha sĩ
  • Thợ cắt tóc
  • Chủ khách sạn, quản lý nhà hàng