MENTORING
ISFP - NGHỆ SĨ

ISFP (Introvert, Sensor, Feeler, Perceiver) THE ARTIST – NGHỆ SĨ

  • Trầm lặng, nhạy cảm, tử tế và khiêm nhường khi nói về khả năng của bản thân
  • Không thích lãnh đạo nhưng sẽ là một người phục vụ trung thành
  • Thường chậm chạp trong việc giải quyết công việc vì muốn tận hưởng những khoảnh khắc trong cuộc sống
  • Đặc biệt thích trẻ em và động vật
  • Có năng khiếu nghệ thuật
  • Có khiếu làm ngành dịch vụ, thích giúp đỡ mọi người
  • Không thích bị ràng buộc vào các khuôn khổ và lịch trình
  • Là người độc đáo khác thường so với những người khác
  • Không thích tư duy trừu tượng và lý thuyết trừ khi thấy được ứng dụng của chúng
  • Nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ
  • Giáo viên
  • Nhà tâm lý
  • Bác sĩ nhi khoa
  • NV hoạt động xã hội
  • Nhà thiết kế, marketing
  • Y tá
  • Chuyên viên đào tạo
  • Nhà văn
  • Biên tập viên
  • Đầu bếp
  • Thủ thư
  • Chuyên viên thẩm mỹ
  • Vũ công