MENTORING
ISTJ - NGƯỜI TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC

ISTJ (Introvert, Sensor, Thinker, Judger)

THE DUTY FULLFILLERS – NGƯỜI TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC

  • Trầm lặng, nghiêm túc, khép kín
  • Thích ở và làm việc một mình
  • Cần nhiều không gian riêng tư để suy nghĩ
  • Thích cuộc sống bình lặng
  • Yêu thích lịch sử, truyền thống và trung thành
  • Yêu thích dữ kiện và làm việc logic
  • Không thích lý thuyết trừ khi có ứng dụng cụ thể nào đó từ lý thuyết
  • Kiên trì trong công việc
  • Không giỏi đoán biết cảm xúc của người khác
  • Thích sắp xếp mọi thứ ngăn nắp
  • Kế toán-kiểm toán, tài chính
  • Quản lý kinh doanh
  • Đầu bếp
  • Nông dân
  • Cảnh sát-công an
  • Giáo viên các môn thực hành: thể dục dụng cụ, dạy nghề…
  • Bảo vệ
  • Kỹ sư, kỹ thuật, cơ khí
  • Bác sĩ; nha sĩ
  • Lập trình CNTT
  • Luật sư; thẩm phán
  • Thủ thư
  • Nhà nghiên cứu khoa học