MENTORING

Chưa phân loại

Bạn có thuộc nhóm tính cách phân tích

Hà Dung
Bạn có thuộc nhóm tính cách phân tích Bạn là người tính cách như thế nào? Tính toán, nhìn xa...

Đâu là áp lực của sinh viên năm cuối 

Hà Dung
Đâu là áp lực của sinh viên năm cuối  Không ít bạn sinh viên năm cuối đang chịu những áp lực...

Những vấn đề thường gặp của sinh viên

Hà Dung
Những vấn đề thường gặp của sinh viên Nếu có ai đó nói rằng “sinh viên chỉ có ăn học...

Những khó khăn mà tân sinh viên phải trải qua

Hà Dung
Những khó khăn mà tân sinh viên phải trải qua Đây như một bước ngoặt lớn để sinh viên tiếp...

Những khó khăn mà sinh viên năm nhất phải trải qua

Hà Dung
Những khó khăn mà sinh viên năm nhất phải trải qua Ngưỡng cửa Đại học đối với các bạn học...

Áp lực gia đình đối với sinh viên

Hà Dung
Áp lực gia đình đối với sinh viên Khi con cái bước đến ngưỡng cửa cao đẳng, đại học. Ngoài...