ĐỘI NGŨ MENTOR CỦA CHÚNG TÔI

Doanh nhân Nguyễn Tấn Huy

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Thế hệ trẻ

Anh Nguyễn Hữu Minh Châu

Phó GĐ Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Thế hệ Trẻ

Anh Nguyễn Hưng Hòa

Trưởng Ban Điều hành Trung tâm Thế hệ Trẻ

    KHÓA HUẤN LUYỆN