Nguyên lý Pareto: Xác Định 3 Nhiệm Vụ Quan Trọng Nhất

Nguyên lý Pareto: Xác Định 3 Nhiệm Vụ Quan Trọng Nhất

Nguyên lý Pareto: Xác Định 3 Nhiệm Vụ Quan Trọng Nhất

 

Theo Brian Tracy, tác giả của quyển sách Eat That Frog: “Ba nhiệm vụ chủ chốt mà bạn thực hiện sẽ mang lại nhiều giá trị nhất trong công việc và cho công ty của bạn. Khả năng xác định chính xác ba nhiệm vụ chủ chốt này và sau đó tập trung vào chúng trong hầu hết thời gian là yếu tố rất quan trọng để bạn đạt được hiệu suất tốt nhất của mình.”

Có thể bạn đã quen thuộc với Nguyên lý Pareto: 80% kết quả phụ thuộc vào 20% hành động; ví dụ như 80% doanh số bán hàng của bạn đến từ 20% khách hàng, 80% thu nhập của bạn đến từ 20% những gì bạn đầu tư vào v.v. Tương tự vậy, chỉ có một vài nhiệm vụ trong công việc mà khi bạn thực hiện sẽ mang lại 80 hoặc thậm chí 90% giá trị. Đây là hoạt động sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho bạn.

 

Nguyên lý Pareto: Xác Định 3 Nhiệm Vụ Quan Trọng Nhất

 

Làm cách nào để bạn xác định được chúng? Tracy khuyến khích chúng ta làm bốn việc sau:

1.        Hãy lập danh sách tất cả những việc bạn làm trong một tháng, sau đó quyết định xem bạn có những nhiệm vụ chính nào trong công việc.

2.      Tự hỏi bản thân: Nếu bạn chỉ có thể làm một việc mỗi ngày trong danh sách này, thì loại công việc nào sẽ mang lại nhiều giá trị nhất cho công ty của mình?

3.      Thứ ba, hãy tự hỏi: “Nếu bạn có thể làm thêm một việc trong danh sách này, thì việc thứ hai bạn có thể làm để gia tăng giá trị cho công ty là gì?”

4.      Cuối cùng, hãy tự hỏi mình đâu là hoạt động quan trọng thứ ba sẽ mang lại nhiều giá trị nhất cho công ty của bạn.

 

Theo lời của Tracy: “90% giá trị mà bạn cống hiến cho công ty nằm trong ba hoạt động cốt lõi ấy, bất kể nó là gì. Tất cả những điều khác bạn làm hoặc sẽ là một nhiệm vụ hỗ trợ hoặc một nhiệm vụ bổ sung mà hoàn toàn có thể được ủy thác, cắt giảm hoặc thu gọn, thuê ngoài, hoặc loại bỏ.”

Một khi bạn nhận ra rằng hầu hết các kết quả đều đến từ một vài hoạt động chính, bạn sẽ cảm thấy rằng thật đáng để dành thời gian để suy nghĩ về những hoạt động có giá trị nhất.

Xác định ba mục tiêu chính này sẽ giúp bạn quản lý thời gian tốt hơn vì bạn sẽ dành thời gian của mình cho những việc quan trọng nhất.

Bạn có thể được áp dụng cho các lĩnh vực khác như trí tuệ, cơ thể, sự nghiệp, tài chính và mối quan hệ. Trong mỗi lĩnh vực này, hãy xác định ba hoạt động có giá trị nhất, cam kết thực hiện chúng và loại bỏ càng nhiều nhiệm vụ không mang lại giá trị tối đa cho bạn.

Khi bạn biết hoạt động có giá trị nhất của mình, bạn sẽ không nói “Tôi không có thời gian” mà là “Tôi không có thời gian để làm việc đó vì nó không quan trọng với tôi!”

Cm t “Tôi không có thi gian cho vic X” không nên tn ti. Tất cả chúng ta đều có thời gian giống nhau mỗi ngày. Nếu bạn không thể làm điều gì đó, không phải vì thời gian, mà vì nó quan trọng với bạn như thế nào. Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm thấy thời gian để đến bệnh viện nếu bạn bị đau tim. Thời gian này có liên quan đến những thứ khác mà bạn đã lên kế hoạch, nhưng có lẽ nó ít quan trọng hơn cơn đau tim lúc này. Đó là cách thời gian hoạt động. Mọi người thực sự có ý gì khi họ nói “Tôi không có thời gian!”, nó có nghĩa là Việc này không đủ quan trọng để lấy đi thời gian của tôi”. Đây là một cách lịch sự để nói với mọi người rằng điều đó không đáng để bạn mất thời gian.

Đã đến lúc bạn tự hỏi bản thân: “Điều giá trị nhất mà tôi có thể làm là gì?”

 

 

Mai Anh – Phòng Giáo vụ Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Thế hệ Trẻ – biên soạn, tổng hợp