tải ngay link quà tặng về hướng dẫn viết cv

Vì sứ mệnh “Hành trình Nâng cao năng lực của 100.000 bạn sinh viên Việt Nam, chúng tôi tặng bạn

1. Bộ tài liệu Hướng dẫn Viết CV

2. Bộ tài liệu Hướng dẫn viết CV – Phỏng vấn Ứng tuyển 

3. CV Mẫu gợi ý

4. CV Mẫu dành cho bạn

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ CÁCH XÂY DỰNG CV MIỄN PHÍ, HÃY ĐIỀN FORM BÊN DƯỚI