Category Archives: Tuyển dụng FT

[NAWA CORP] – Tuyển dụng Nhân viên digital marketing

NAWA CORP – Công ty Cổ phần Thiên Nhiên Thủy cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên digital marketing Mô tả công việc: Thực hiện các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads, Zalo Ads, Google Adwords chi tiết, phù hợp với chiến dịch marketing của công ty. Đổi mới và trình bày các nền

[MISA] – Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh phần mềm Kế toán

Công ty cổ phần MISA cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh phần mềm Kế toán Mô tả công việc: Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiệp tiềm năng của phần mềm Kế toán MISA SME. Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện thoại, email,… Tư

[MISA] – Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh phần mềm Quản lý nhà hàng, quán cafe

Công ty cổ phần MISA cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh phần mềm Quản lý nhà hàng, quán cafe Mô tả công việc: Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng là các nhà hàng/quán ăn/quán cafe. Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện thoại, email,…

[MISA] – Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị AMIS Kế toán

Công ty cổ phần MISA cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị AMIS kế toán Mô tả công việc: Tìm kiếm thông tin về khách hàng tiềm năng của phần mềm quản trị AMIS Kế toán. Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện

[MISA] – Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị AMIS Nhân sự

Công ty cổ phần MISA cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị AMIS Nhân sự Mô tả công việc: Tìm kiếm thông tin về khách hàng tiềm năng của phần mềm quản trị AMIS Nhân sự. Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện

[MISA] – Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị AMIS Bán hàng

Công ty cổ phần MISA cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị AMIS Bán hàng Mô tả công việc: Tìm kiếm thông tin về khách hàng tiềm năng của phần mềm quản trị AMIS Bán hàng. Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện

[NAWA CORP] – Tuyển dụng Nhân viên Sales admin

NAWA CORP – Công ty Cổ phần Thiên Nhiên Thủy cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên Sales admin Mô tả công việc: Soạn thảo, quản lý các văn bản hành chính về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: làm báo giá, hợp đồng, thư chào hàng. Xử lý đơn hàng, nhập đơn

[NAWA CORP] – Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh online và Marketing

NAWA CORP – Công ty Cổ phần Thiên Nhiên Thủy  cần tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh online và Marketing Mô tả công việc: Phụ trách lên ý tưởng, phát triển nội dung trên website, fanpage, banner, brochure, standee, poster… Đề xuất các ý tưởng sáng tạo tiếp cận và chăm sóc nhóm

[VITV – Kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV – SCTV8 ]- Tuyển dụng Phóng viên – Biên tập viên

Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau: Phóng viên – Biên tập viên Mô tả công việc: Tổng hợp và sản xuất tin tức kinh tế – tài chính. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu. Thười gian làm việc từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy. Yêu cầu: Có tinh thần

[NAWA CORP] – Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

NAWA CORP – Công ty Cổ Phần Thiên Nhiên Thủy cần tuyển vị trí sau: Nhân viên kinh doanh Mô tả công việc: Lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh theo khu vực được phân công. Phụ trách phát triển khách hàng và chăm sóc kênh phân phối – đại