Tag Archives: board game

chang-trai-voi-niem-dam-me-board-game

Chuyên mục “HUMANS OF THT” – CHÀNG TRAI VỚI NIỀM ĐAM MÊ BOARD GAME

Chuyên mục “HUMANS OF THT” số thứ 3 tuần chính là đôi lời tâm sự của anh Đăng Khôi – CHÀNG TRAI VỚI NIỀM ĐAM MÊ BOARD GAME BẤT TẬN Q: Anh Khôi ơi em xin hỏi, cơ hội nào giúp anh có thể bén duyên với board game ạ? A: Thật ra là vì