Tag Archives: CLB Âm nhạc

Acoustic Night 5: Khi ta hạnh phúc

8.3 vừa qua, chúng tôi tổ chức Đêm nhạc Khi ta hạnh phúc để mang niềm vui, niềm hạnh phúc mang đến cho một nửa thế giới và các bạn trong Trung Tâm. “KHI TA HẠNH PHÚC” một đêm âm nhạc cho ta nhiều sự ấm cúng, gợi cho ta nhiều cảm xúc chân thật