Tag Archives: Covid tác động thế nào tới sinh viên

COVID TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO TỚI CHÚNG TA?

COVID TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO TỚI CHÚNG TA? Theo khảo sát ở Mạng xã hội thì khi Covid xảy ra, có 2 điều tác động và ảnh hưởng – Điều thứ 1: Không giữ gìn sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần là khái niệm không xa lạ với chúng ta, chúng ta