Tag Archives: đi làm thêm

Sinh viên đi làm thêm mang lại lợi ích hay thiệt hại nhiều hơn ?

Sinh viên có đi làm thêm không? Đừng vội trả lời những câu dạng này theo kinh nghiệm của mình có. Vì bản chất kinh nghiệm chỉ đúng với cá nhân trong một vài trường hợp nhất định. Câu chuyện thực tế về sinh viên đi làm thêm Mình có biết một bạn sinh viên,