Tag Archives: Seft – awareness

self-awareness

KỶ NIỆM 1 NĂM CHUỖI WORKSHOP: “SELF – AWARENESS: TỰ MỞ CÁNH CỬA BẢN THÂN

KỶ NIỆM 1 NĂM CHUỖI WORKSHOP: “SELF – AWARENESS: TỰ MỞ CÁNH CỬA BẢN THÂN” Cùng xem xem 1 năm qua chúng tôi đã làm được những gì nhé!!! Hơn 1600 bạn trẻ đăng ký tham gia Hơn 800 bạn trẻ tham gia 2 buổi chương trình Hơn 400 lượt feedback đưa về sau chương