Tag Archives: self-awareness

CÂU CHUYỆN ĐỊNH HƯỚNG BẢN THÂN CỦA TÔI – THANH DANH

CÂU CHUYỆN ĐỊNH HƯỚNG BẢN THÂN CỦA TÔI Định hướng bản thân là hành trình mà mỗi người đều phải trải qua. Vậy tôi đã trải qua điều đó thế nào? Các bạn cùng đồng hành với tôi trong bài viết này nhé. “NẾU TÔI BẮT BẠN ĐI BỘ 10 KM, BẠN SẼ KHÔNG ĐỒNG