Tag Archives: Test MBTI và ứng dụng

ỨNG DỤNG MBTI

ỨNG DỤNG MBTI      Có bao giờ bạn mắc rằng: Bạn là ai? Bạn có thế mạnh trên lĩnh vực nào? Sở thích thật sự của bạn là gì? Hay liệu nghề nghiệp mà bạn đang chọn có thực sự phù hợp với bản thân? Hoặc là có bao giờ bạn từng nghĩ tạo