Tag Archives: Tự mở cánh cửa bản thân

self-awareness

KỶ NIỆM 1 NĂM CHUỖI WORKSHOP: “SELF – AWARENESS: TỰ MỞ CÁNH CỬA BẢN THÂN

KỶ NIỆM 1 NĂM CHUỖI WORKSHOP: “SELF – AWARENESS: TỰ MỞ CÁNH CỬA BẢN THÂN” Cùng xem xem 1 năm qua chúng tôi đã làm được những gì nhé!!! Hơn 1600 bạn trẻ đăng ký tham gia Hơn 800 bạn trẻ tham gia 2 buổi chương trình Hơn 400 lượt feedback đưa về sau chương

CÂU CHUYỆN ĐỊNH HƯỚNG BẢN THÂN CỦA TÔI – THANH DANH

CÂU CHUYỆN ĐỊNH HƯỚNG BẢN THÂN CỦA TÔI Định hướng bản thân là hành trình mà mỗi người đều phải trải qua. Vậy tôi đã trải qua điều đó thế nào? Các bạn cùng đồng hành với tôi trong bài viết này nhé. “NẾU TÔI BẮT BẠN ĐI BỘ 10 KM, BẠN SẼ KHÔNG ĐỒNG